PANDUAN MENJAWAB BAHAGIAN B DALAM PENULISAN

Kemahiran munulis ialah kemahiran yang kompleks dan memerlukan banyak bimbingan dan dorongan penuh daripada pihak guru.Ini adalah kerana kemahiran ini memerlukan masa dan usaha untuk dikuasai.

Ciri-Ciri Karangan Yang Baik

>Isi yang tersusun mengikut kepentingan
>Mempunayi isi yang tepat dan betul.Setiap isi ditulis dalam satu perenggan
>Mempunyai pengenalan yang menarik dan berkait rapat dengan isi
>Penutup yang berkesan
>Isi yang bernas dan dikembangkan dengan baik
>Menggunakan perbendaharaan kata yang tepat dan meluas
>Mengikut format yang betul
>Menjawab soalan dengan tepat dan tidak terkeluar tajuk
>Ejaan dan imbuhan yang tepat berserta tanda bacaan yang betul.

Langkah-Langkah Menulis Karangan
1. Baca soalan dengan cermat
2. Pilih soalan yang paling dikuasai
3. Buat rangka karangan
4. Susun isis mengikut keutamaan
5. Menulis karangan berserta isi dan contoh yang sesuia
6. Tulis dengan kemas dan bersih
7. Semasa menulis pastikan
*Perbendaharaan ayat
*Stuktur ayat
*Imbuhan
*Tanda Baca
*Ejaan


PEMIKIRAN DAN PENDAPAT KITA TIDAK SAMA
IA BERBEZA ANTARA SESAMA

MANUSIA DAN ANTARA ILMU
PERSELISIHAN PENDAPAT ADALAH ASAS
UNTUK PENDIDIKAN
MANUSIA YANG SANGGUP
MENERIMA PENADAPAT
YANG BERTENTANGAN ADALAH
MANUSIA SEJATI
JANGAN ANGGAP MEREKA YANG BERPENDAPAT
BERTENTANGAN SEBAGI MUSUH
BIARKAN KERANA ITU PENDAPATNYA
JANGAN RISAU TENTANG MEREKA YANG MEMBERI PENDAPAT BERLAINAN.........